Rulo Dilme Hatları (Opsiyonel Duble)

BANT SARICI GRUBU

BANT SARICI GRUBU

       Dilinen bantların uçlarının sıkıştırılarak sarıldığı,sarma işlemini müteakiben turnikeye aktarıldığı kısımdır.Dilinen bantların uçları hidrolik olarak tahrik edilen kilitleme mekanizması ile pense sıkıştırılır. Sıkıştırma işlemi esnasında aynı zamanda pens çapı büyütülür. Sarma işlemi esnasında üst baskıya konumlandırılmış seperatör bıçakları vasıtasıyla sarma işleminin bantlar karışmadan yapılması sağlanır. Sarma işlemini müteakiben pens kilidinin boşaltılmasından sonra hidrolik ile tahrik edilen sıyırıcı vasıtası ile bantların tunikeye aktarılması sağlanır.